Gug Frydendal Model Jernbane (GFMJ) Gug Frydendal Model Jernbane  
/modeltog   Forsiden | Sidste nyt | Generelle artikler | Fotoalbum |
  /modeltog :: rullende materiel :: personvogne   
 
GFMJ

» Sidste nyt

» Baggrund
»» Gug
»» Frydendal
»» Kærby
»» Skovdalen
»» Aalborg

» Fysiske rammer

» Opbygning
»» Facts
»» Sporplan
»» Sektioner
»» Landskab

» Materiel
»» Lyntog
»» Trækkraft
»» Personvogne
»» Godsvogne

» Fotoalbum
»» Lokomotiver
»» Personvogne
»» Godsvogne
»» Udstillinger
»» Biler
»» Opbygning af anlægget

» Digital

» Værksted

» Bøger

» Projekter
»» Bygning af Pc vogne

» Til salg


Generelle artikler

» Hvorfor bygge et anlæg?

» Autotransport

» Figurer

» Maling af figurer

» Forbedre plastbyggesæt
» Byg en sprøjtemalekabine
» Indkøb af modeltog

» Tips og tricks


Links

» Danske sider
» Udenlandske sider
» Producenter
» Danske butikker
» Udenlandske butikker
» MJ blade
» MJ klubber
» Inspiration
» Digital


Personvogne ved GFMJ
Quick Info
Opdateret18-12-05
Oprettet07-03-04
Ændret afUlrik
Herunder findes en beskrivelse af personvognene i brug ved Gug Frydendal Modeljernbane (GFMJ). Da banen ikke er færdiganlagt endnu, sker der forsat indkøb af materiel for at imødekomme den forventede belastning, når banen engang åbner.

Personvogne
Bestanden af personvogne inddeles i henholdsvis 1. klasse, 2. klasse samt rystevogne. På banen køres i overvejende grad med 2. klasse vogne, idet kundegrundet til 1. klasse er beskedent. Dette forhold afspejler sig i GFMJs beholdning af personvogne, som det ses nedenfor.

Situationen vedrørende det stigende antal passagerer, der benytter banen gør, at GFMJ står overfor at skulle investere yderligere i personvognsmateriel - her har man specielt kig på vogne med litra AC og litra CR.

1. klasse
GFMJ råder pt. ikke over nogen personvogne med 1. klasse. Dog er der indgået aftale om indkøb af et styk litra At.

2. klasse
Af personvogne med 2. klasse råder GFMJ over vogne med litra Cc, Cd, Cp samt Cm - kaldet "Spids Mads". Stålvognene litra Cc og Cd bruges hovedsagelig i fjerntrafikken, mens trævognene litra Cp og Cm bruges i lokaltrafikken mellem Gug og Frydendal.

Til brug for tog fremført af motorvogn litra Mo har banen personvogne med litra Ccl, Cpl og Cps. Sidstnævnte er en styrevogn, således at Mo'en ikke behøver at løbe om ved endestationen - eksempler på oprangering med styrevogn er: MO=CPL=CPS, MO=CPL=CPL=CPS eller MO=CCL=CPL=CPS.

Rystevogne
Banen har overtaget 4 vogne litra Cup. Sidstnævnte vogne overtog DSB fra Sydfynske jernbaner (SFJ) i 1949, så disse vogne er af lidt ældre dato. Disse vogne bruges hovedsagelig som togførervogn i godstog eller udflugtsvogne, hvis det øvrige personvognsmateriel ikke slår til.

Post- og rejsegodsvogne
Banen råder i øjeblikket kun over to postvogne litra Dh og ingen rejsegodsvogne. Banens bestyrelse overvejer til stadighed behovet for flere postvogne, men der indsættes pt. lukkede godsvogne litra G og Gs til befordring af postpakker. På tilsvarende måde bruges de lukkede godsvogne også til rejsegods indtil egentlige rejsegodsvogne bliver indkøbt.

Togførervogne
Som togførervogne i godstog bruges hovedsagelig de ældre personvogne litra Cup. I enkelte situationer, hvor andet materiel ikke er til rådighed, bruges litra Cp som togførervogn.

     
  © 2000-2010, Ulrik Vesterbæk