Gug Frydendal Model Jernbane (GFMJ) Gug Frydendal Model Jernbane  
/modeltog   Forsiden | Sidste nyt | Generelle artikler | Fotoalbum |
  /modeltog :: rullende materiel :: godsvogne   
 
GFMJ

» Sidste nyt

» Baggrund
»» Gug
»» Frydendal
»» Kærby
»» Skovdalen
»» Aalborg

» Fysiske rammer

» Opbygning
»» Facts
»» Sporplan
»» Sektioner
»» Landskab

» Materiel
»» Lyntog
»» Trækkraft
»» Personvogne
»» Godsvogne

» Fotoalbum
»» Lokomotiver
»» Personvogne
»» Godsvogne
»» Udstillinger
»» Biler
»» Opbygning af anlægget

» Digital

» Værksted

» Bøger

» Projekter
»» Bygning af Pc vogne

» Til salg


Generelle artikler

» Hvorfor bygge et anlæg?

» Autotransport

» Figurer

» Maling af figurer

» Forbedre plastbyggesæt
» Byg en sprøjtemalekabine
» Indkøb af modeltog

» Tips og tricks


Links

» Danske sider
» Udenlandske sider
» Producenter
» Danske butikker
» Udenlandske butikker
» MJ blade
» MJ klubber
» Inspiration
» Digital


Godsvogne ved GFMJ
Quick Info
Opdateret12-01-08
Oprettet31-07-02
Ændret afUlrik
Herunder følger en oversigt over godsvognene, der er i brug ved Gug Frydendal Modeljernbane (GFMJ).

Godsvogne
Bestanden af godsvogne på GFMJ inddeles i seks hovedgrupper: Åbne vogne, lukkede vogne, beholdervogne, specialvogne, vogne fra privatbanerne, private vogne samt udenlandske vogne.

Åbne godsvogne
De åben vogne med litra E, Pb, Pe, Per, Pj og Pt har alle faste sider, således at de kan bruges til transport af gods i løs vægt som f.eks. sand, grus og kul. GFMJ råder også over vogne med sidestolper, litra Ks og Tf, som bruges til transport af langt gods eksempelvis træstammer, rør og maskindele. Disse vogne bruges også til transport af hø og halm i baller - sådanne transporter er dog oftest dækket med en presenning.

Lukkede godsvogne
GFMJ råder over et antal lukkede brune godsvogne litra G, Gs, Hd, Hj, Hs, Hs-t, Qd, Qe, Qr, Qrb og Qvr. De brune vogne bruges til stykgods og pakkepostvogne. Vognparken består også af hvide kølevogne litra Ial, Iar, Ib, Ie, Ifl, Ika, Ikl samt en indlejet tysk vogn litra Tehs 42.

Beholdervogne
GFMJ råder over beholdervogne, alle med hovedlitra Z. Vognene tilhører firmaerne: Gulf, D.D.P.A Esso, Dansk Sojakagefabrik, Dansk Shell, J.A.F. og BP. Disse beholdervogne bruges til at transportere benzin, olie, petroleum, affald og tjære - både til kunder langs banen men også til brug for driften af GFMJ.

Specialvogne
På baneterrænet står flere gråmalede specialvogne, blandt andet specialvogn 495 samt værkstedsvogn nr. 51 fra Signaltjenesten.

Vogne fra privatbanerne
Der udveksles gods med virksomheder, som har sporforbindelse med privatbanenerne OHJ og AHJ, så derfor befinder der sig ofte både åbne og lukkede vogne fra OHJ og AHJ på sporene hos GFMJ. Det drejer sig bl.a. om Qh og Pb vogne i OHJs genkendelige orange farve samt en blågrålig lukket vogn litra Qf fra AHJ (Aalborg Hadsund Jernbane).

Private vogne
For tiden befinder der sig private vogne på GFMJ fra korn- og foderstoffirmaet FAF, vogne til transport af levende fisk fra Dansk Andels Ørredeksport samt ølvogne fra Carlsberg, Tuborg og Albani bryggerierne.

Udenlandske vogne
Da den lokale autoforhandler i Frydendal oplever en stadig stigende efterspørgsel på nye biler fra især Vesttyskland, ankommer der med jævne mellemrum en sending nye biler fra enten Ford eller VW fabrikkerne. Bilerne bliver fragtet til Frydendal på vogne med litra Off 52. (En beskrivelse af autotransportvognene kan ses her).

På grund af den store mængde kartofler og gulerødder der eksporteres til bl.a. Italien fra oplandet omkring banen, befinder der sig tit hele tre godsvogne fra de italienske jernbaner (FS) på sporerne hos GFMJ.

Virksomhederne langs banen få ofte råvarer og halvfabrikata fra udlandet, så derfor er det ikke ualmindelig at se godsvogne fra udenlandske jernbaneforvaltninger som f.eks. DB (Tyskland), CFL (Luxemburg) og SNCF (Frankrig).

     
  © 2000-2010, Ulrik Vesterbæk