Gug Frydendal Model Jernbane (GFMJ) Gug Frydendal Model Jernbane  
/modeltog   Forsiden | Sidste nyt | Generelle artikler | Fotoalbum |
  /modeltog :: de fysiske rammer   
 
GFMJ

» Sidste nyt

» Baggrund
»» Gug
»» Frydendal
»» Kærby
»» Skovdalen
»» Aalborg

» Fysiske rammer

» Opbygning
»» Facts
»» Sporplan
»» Sektioner
»» Landskab

» Materiel
»» Lyntog
»» Trækkraft
»» Personvogne
»» Godsvogne

» Fotoalbum
»» Lokomotiver
»» Personvogne
»» Godsvogne
»» Udstillinger
»» Biler
»» Opbygning af anlægget

» Digital

» Værksted

» Bøger

» Projekter
»» Bygning af Pc vogne

» Til salg


Generelle artikler

» Hvorfor bygge et anlæg?

» Autotransport

» Figurer

» Maling af figurer

» Forbedre plastbyggesæt
» Byg en sprøjtemalekabine
» Indkøb af modeltog

» Tips og tricks


Links

» Danske sider
» Udenlandske sider
» Producenter
» Danske butikker
» Udenlandske butikker
» MJ blade
» MJ klubber
» Inspiration
» Digital


GFMJ - de fysiske rammer
Quick Info
Opdateret16-09-05
Oprettet24-03-03
Ændret afUlrik
Denne side beskriver de fysiske rammer, hvorunder modeljernbanehobbyen kan udfoldes. Siden indeholder også historien om, hvilke ændringer der er foretaget, for at skaffe de bedste forhold for at opbygge en modeljernbane som GFMJ.

Nyt hus
Da vi i sommeren 2001 stod overfor at købe et hus, blev det besluttet at se sig om efter et hus, som foruden at opfylde de andre krav også skulle levne plads til en permanent modeljernbane.

Huset, vi endte med at købe, indeholder en stor, tør kælder på omkring 150 m2, hvoraf de ca. 60 m2 udgøres af en L-formet gildesal. Efter samråd med resten af familien blev det besluttet, at den ene del af gildesalen kunne bruges til opbygningen af et permanent modeljernbaneanlæg. Det var dog en forudsætning, at gildesalen stadig kan bruges til fester efter anlægget er blevet bygget, så det stiller nogle krav til afdækningen af anlægget, som skal tages med i overvejelserne angående opbygning og udseende.

Figur 1 viser en skematisk oversigt over gildesalen.


Figur 1: Plantegning over gildesalen

Ny belysning
Noget af det første, der skulle gøres for at gøre gildesalen til et brugbart rum til et modeljernbaneanlæg var, at lysforholdene skulle forbedres. Det er ikke manglen på dagslys, der er problemet, idet rummet er udstyret med en dobbelt skydedør samt et vindue. Det var i stedet belysningen i rummet, der skulle forbedres. Den oprindelige belysning bestod af ca. 100 stk. 25 watt glødelamper placeret rundt langs væggene. De mange små lamper giver en hyggelig belysning, men er ikke specielt egnede til at oplyse rummet, hverken når der skal arbejdes eller når anlægget skal betragtes.

Som belysning i rummet, hvor modeljernbanen er placeret, har jeg sat en række lysstofrør, 36 watt med en længde på 120 cm, op. De 18 lysstofrør sidder i 5 rækker (2 rækker med 6 rør og 3 rækker med 2 rør), ende mod ende - afstanden mellem to rør i samme række er 35 cm, og afstanden mellem rækkerne er 120 cm.

For at få en ensartet belysning over anlægget siger teorien, at afstanden mellem loft og anlægget skal være lig med afstande mellem rækkerne af lysstofrør. Da afstanden mellem loft og anlæg er ca. 110 cm (230-120) passer det cirka med, at afstanden mellem rækkerne er 120 cm.

Det ville være ønskeligt at kunne dæmpe lysstyrken for f.eks. at simulere nat, men dette ville kræve lysstofarmaturer med indbygget elektronik til at dæmpe rørene, da et lysstofrør ikke kan dæmpes som en almindelig glødepære. Sådanne armaturer med mulighed for dæmpning er ret dyre, så derfor laver jeg mulighed for, at rørene kan tændes og slukkes i grupper, således at lysniveauet på den måde kan sænkes over anlægget.

Vægge, loft og gulv
På gulvet er der gulvtæppe i en nydelig orange farve, som vist nok var moderne engang i 70'erne. Overvejelser har gået på, om gulvtæppet skulle skiftes, men det gamle gulvtæppe gør, at der ikke skal tages hensyn til at afdække gulvet, når de forskellige sektioner af rammen skal fremstilles. Endelig stillingtagen til gulvtæppets skæbne afgøres senere.

Loftet er sænket og består af paneler på 60x120 cm med isolering på bagsiden. Det nedsænkede loft skjuler vandrør, afløb samt de faste elinstallationer. I forbindelse med opsætningen af lysstofarmaturerne blev det det sænkede loft forstærket, således at det i fremtiden undgås, at loftet "dratter" ned over banen.

Væggene er en blanding af hvide mursten og træplader. Det overvejes om murstensvæggene skal pudses og derefter males. Træpladerne fremstår ubehandlede, disse påtænkes malet samtidig med, at murstensvæggene eventuelt skal males.

Det færdige resultat
Når Gug Frydendal Modeljernbane (GFMJ) engang er bygget færdig, fylder banen kun ca. halvdelen af gildesalen som vist på figur 2. Det at banen "kun" optager halvdelen af pladsen gør, at rummet stadig kan bruge til andre aktiviteter i familien samt fester. Dette stiller naturligvis krav om at modeljernbaneanlægget fremtræder præsentabelt og at ting under anlægget er skjult ved hjælp af gardiner, skabslåger eller lignende.


Figur 2: Det færdige anlæg

Sporplanen er dog forberedt for, at anlægget kan udvides, hvis husets øvrige beboere giver tilladelse hertil.

     
  © 2000-2010, Ulrik Vesterbæk