Gug Frydendal Model Jernbane (GFMJ) Gug Frydendal Model Jernbane  
/modeltog   Forsiden | Sidste nyt | Generelle artikler | Fotoalbum |
  /modeltog :: baggrund   
 
GFMJ

» Sidste nyt

» Baggrund
»» Gug
»» Frydendal
»» Kærby
»» Skovdalen
»» Aalborg

» Fysiske rammer

» Opbygning
»» Facts
»» Sporplan
»» Sektioner
»» Landskab

» Materiel
»» Lyntog
»» Trækkraft
»» Personvogne
»» Godsvogne

» Fotoalbum
»» Lokomotiver
»» Personvogne
»» Godsvogne
»» Udstillinger
»» Biler
»» Opbygning af anlægget

» Digital

» Værksted

» Bøger

» Projekter
»» Bygning af Pc vogne

» Til salg


Generelle artikler

» Hvorfor bygge et anlæg?

» Autotransport

» Figurer

» Maling af figurer

» Forbedre plastbyggesæt
» Byg en sprøjtemalekabine
» Indkøb af modeltog

» Tips og tricks


Links

» Danske sider
» Udenlandske sider
» Producenter
» Danske butikker
» Udenlandske butikker
» MJ blade
» MJ klubber
» Inspiration
» Digital


Oplandet til GFMJ
Quick Info
Opdateret18-12-05
Oprettet18-09-04
Ændret afUlrik
Herunder beskrives de byer, som er forbundet af Gug Frydendal Modeljernbane (GFMJ), og som derfor danner grundlag for trafikken på banen.

Forbilledet for modeljernbanen
Forbilledet er en DSB sidebane i epoke IIIb, som strækker sig fra 1955 til 1963. Karakteristisk for en sidebane er, at togstammerne var kortere end på hovedbanerne, samt at togene blev trukket af mindre lokomotiver.

Disse forhold gør sidebanen til et oplagt forbillede for et modeljernbaneanlæg, idet der selv på begrænset plads er mulighed for at oprangere og køre med prototypiske togstammer.

Den valgte epoke, IIIb, gør det muligt at køre med både damp- og diesellokomotiver samt motorvogne, hvilket giver mulighed for stor variation i oprangeringen af materiellet.

Da GFMJ har forbindelse med det øvrige jernbanenet via hovedbanen, der udgår fra Gug, er det også muligt at have større damplokomotiver og stålvogne holdende på Gug station, da disse tog sendes til Aalborg, som er navnet på den skjulte opstillingsbanegård under anlægget.

Byerne langs banen
De 5 byer der indgår i det fiktive univers omkring GFMJ er listet herunder. På hver af undersiderne følger en detaljeret beskrivelse med tilhørende sporplan. Beskrivelserne af byerne tjener to formål - at præsentere de fire stationer med tilhørende industrier og opland samt at fungere som fastholdelse af idéer, der på sigt skal laves på modeljernbanen.

Gug er den største by langs banen, og stationen fungerer som endestation for både GFMJ og for den DSB hovedbane, der skaber forbindelse til den øvrige verden via Aalborg. Som den største station har Gug alle de nødvendige faciliteter til at drive GFMJ inklusiv maskindepot med en 6 spors rundremise. Detaljeret beskrivelse af Gug station, byen og industrier findes her.

Frydendal er endestation for GFMJ, og byen har et antal mindre industrier og en havn. På grund af de få arbejdspladser i Frydendal er der en del persontrafik til og fra Gug både morgen og aften. Detaljeret beskrivelse af Frydendal station, industrier og opland findes her.

Kærby er en mindre landstation, som ligger midt på strækningen mellem Gug og Frydendal. Detaljeret beskrivelse af Kærby station, industrier og opland findes her.

Skovdalen er et trinbræt på strækningen mellem Frydendal og Kærby. Detaljeret beskrivelse af trinbrættet Skovdalen, industrier og opland findes her.

Aalborg er navnet på den fiktive by, som togene ankommer til, når de sendes af hovedbanestrækningen fra Gug og dermed ender i en skjult opstillingsbanegård under anlægget. Aalborg repræsenterer dermed det øvrige jernbanenet, hvorfra der kan udveksles vogne mellem GFMJ og den øvrige verden. En nærmere beskrivelse af Aalborg station, industrier og opland findes her.

     
  © 2000-2010, Ulrik Vesterbæk